Adresy ośrodków

Śląskie Opolskie Łódzkie Wielkopolskie Kujawsko-pomorskie Mazowieckie Świętokrzyskie Dolnośląskie Lubuskie Małopolskie Podkarpackie Lubelskie Podlaskie Warmińsko-mazurskie Pomorskie Zachodniopomorskie */?> window.mapData = [ //pomorskie { nazwa: 'Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
Klinika Chorób Wewnętrznych, Chorób Tkanki Łącznej i Geriatrii', adres: 'ul. Dębinki 7
80-952 Gdańsk', wojewodztwo: 'pomorskie', zakres: ['dzieci','dorosli'], gps: [54.3657912,18.6192969] }, //warmińsko-mazurskie { nazwa: 'Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie
Oddział Hematologiczny', adres: 'ul. Żołnierska 18
10-561 Olsztyn', wojewodztwo: 'warmińsko-mazurskie', zakres: ['dorosli'], gps: [53.7696368,20.4900691] }, //podlaskie { nazwa: 'Klinika Pediatrii i Zaburzeń Rozwoju Dzieci i Młodzieży Akademii Medycznej w Białymstoku
Dziecięcy Szpital Kliniczny', adres: 'ul. Waszyngtona 17
15-274 Białystok', wojewodztwo: 'podlaskie', zakres: ['dzieci'], gps: [53.1239575,23.1536215] }, { nazwa: 'Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
Klinika Hematologii z Pododdziałem Chorób Naczyń', adres: 'ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A
15-276 Białystok', wojewodztwo: 'podlaskie', zakres: ['dorosli'], gps: [53.1243106,23.1568228] }, { nazwa: 'NZOZ Interhem', adres: 'ul. Choroszczańska 24
15-732 Białystok', wojewodztwo: 'podlaskie', zakres: ['dorosli'], gps: [53.1378267,23.1307644] }, //lubuskie { nazwa: 'Szpital Wojewódzki SP ZOZ im. Karola Marcinkowskiego', adres: 'ul. Zyty 26
65-046 Zielona Góra', wojewodztwo: 'lubuskie', zakres: ['dzieci','dorosli'], gps: [51.9401483,15.5203094] }, { nazwa: 'Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim', adres: 'ul. Dekerta 1
66-400 Gorzów Wielkopolski', wojewodztwo: 'lubuskie', zakres: ['dzieci','dorosli'], gps: [52.7619617,15.235142] }, //wielkopolskie { nazwa: 'Klinika Pneumonologii, Alergologii Dziecięcej i Immunologii Klinicznej, AM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu', adres: 'ul. Szpitalna 27/33
60-572 Poznań', wojewodztwo: 'wielkopolskie', zakres: ['dzieci'], gps: [52.4119264,16.8756075] }, { nazwa: 'Szpital Kliniczny im. Przemienienia Pańskiego Katedra i Klinika Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego', adres: 'ul. Szamarzewskiego 84
60-569 Poznań', wojewodztwo: 'wielkopolskie', zakres: ['dorosli'], gps: [52.4119264,16.8756075] }, { nazwa: 'Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów', adres: 'ul. Szamarzewskiego 62
60-569 Poznań', wojewodztwo: 'wielkopolskie', zakres: ['dorosli'], gps: [52.412643,16.8790783] }, //kujawsko-pomorskie { nazwa: 'Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr Antoniego Jurasza
Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii', adres: 'ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9
85-094 Bydgoszcz', wojewodztwo: 'kujawsko-pomorskie', zakres: ['dzieci'], gps: [53.12565,18.0257413] }, { nazwa: 'Szpital Uniwersytecki nr 2 im dr. Jana Biziela
Klinika Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych', adres: 'ul. Ujejskiego 75
85-168 Bydgoszcz', wojewodztwo: 'kujawsko-pomorskie', zakres: ['dorosli'], gps: [53.1148521,18.0242645] }, //mazowieckie { nazwa: 'Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka', adres: 'Al. Dzieci Polskich 20
04-730 Warszawa', wojewodztwo: 'mazowieckie', zakres: ['dzieci'], gps: [52.2061146,21.1873258] }, { nazwa: 'Instytut Matki i Dziecka', adres: 'ul. Kasprzaka 17 a
01-211 Warszawa', wojewodztwo: 'mazowieckie', zakres: ['dzieci'], gps: [52.2269068,20.9679673] }, { nazwa: 'Wojskowi Instytut Medyczny
Zakład Immunologii i Alergologii Klinicznej', adres: 'ul. Szaserów 128
04-141 Warszawa', wojewodztwo: 'mazowieckie', zakres: ['dorosli'], gps: [52.2510606,21.0863536] }, { nazwa: 'Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus w Warszawie
Klinika Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych', adres: 'ul. Nowogrodzka 59
02-005 Warszawa', wojewodztwo: 'mazowieckie', zakres: ['dorosli'], gps: [52.2260016,20.998844] }, //łódzkie { nazwa: 'Klinika Pediatrii, Kardiologii Prewencyjnej i Immunologii Wieku Rozwojowego, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki', adres: 'ul. Rzgowska 281/289
93-338 Łódź', wojewodztwo: 'łódzkie', zakres: ['dzieci'], gps: [51.7052012,19.4817525] }, { nazwa: 'Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego', adres: 'ul. Kopcińskiego 22
90-153 Łódź', wojewodztwo: 'łódzkie', zakres: ['dorosli'], gps: [51.7739529,19.4808176] }, //świętokrzyskie { nazwa: 'Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Władysława Buszkowskiego', adres: 'ul. Gen. Mariana Langiewicza 2
25-381 Kielce', wojewodztwo: 'świętokrzyskie', zakres: ['dzieci'], gps: [50.8600519,20.6280362] }, { nazwa: 'Świętokrzyskie Centrum Onkologii
Klinika Hematologii', adres: 'ul. Artwińskiego 3
25-734 Kielce', wojewodztwo: 'świętokrzyskie', zakres: ['dorosli'], gps: [50.8721496,20.5975195] }, //lubelskie { nazwa: 'Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim', adres: 'ul. Wisznicka 111
21-300 Radzyń Podlaski', wojewodztwo: 'lubelskie', zakres: ['dzieci'], gps: [51.7719973,22.6042043] }, { nazwa: 'Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie', adres: 'ul. Prof. Antoniego Gębali 620-093 Lublin', wojewodztwo: 'lubelskie', zakres: ['dzieci'], gps: [51.2607934,22.5600599] }, { nazwa: 'Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli', adres: 'ul. dr K. Jaczewskiego 7
20-090 Lublin', wojewodztwo: 'lubelskie', zakres: ['dorosli'], gps: [51.2580854,22.5648438] }, //dolnośląskie { nazwa: 'Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1', adres: 'ul. Curie – Skłodowskiej 58
50-369 Wrocław', wojewodztwo: 'dolnośląskie', zakres: ['dzieci'], gps: [51.1101694,17.0655044] }, { nazwa: 'Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego', adres: 'ul. Koszarowa 5
51-149 Wrocław', wojewodztwo: 'dolnośląskie', zakres: ['dzieci'], gps: [51.1419066,17.0622825] }, { nazwa: 'Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku', adres: 'ul. Grabiszyńska 105
53-439 Wrocław', wojewodztwo: 'dolnośląskie', zakres: ['dorosli'], gps: [51.1016449,17.0033182] }, //opolskie { nazwa: 'Szpital Wojewódzki w Opolu', adres: 'ul. Augustyna Kośnego 53
46-020 Opole', wojewodztwo: 'opolskie', zakres: ['dorosli'], gps: [50.6700323,17.9298803] }, //śląskie { nazwa: 'Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego', adres: 'ul. Francuska 20-24
40-027 Katowice', wojewodztwo: 'śląskie', zakres: ['dzieci','dorosli'], gps: [50.2543298,19.0255038] }, { nazwa: 'Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny', adres: 'ul. Bialska 104-118
42-218 Częstochowa', wojewodztwo: 'śląskie', zakres: ['dzieci','dorosli'], gps: [50.8296841,19.0872575] }, //małopolskie { nazwa: 'Uniwersytecki Szpital Dziecięcy', adres: 'ul. Wielicka 265
53-663 Kraków', wojewodztwo: 'małopolskie', zakres: ['dzieci'], gps: [50.0125589,19.9978833] }, { nazwa: 'Szpital Uniwersytecki w Krakowie', adres: 'ul. Mikołaja Kopernika 36
31-501 Kraków', wojewodztwo: 'małopolskie', zakres: ['dorosli'], gps: [50.0634137,19.949615] }, //podkarpackie { nazwa: 'Szpital Wojewódzki nr 2 im. św. Jadwigi Królowej', adres: 'ul. Lwowska 60
35-301 Rzeszów', wojewodztwo: 'podkarpackie', zakres: ['dzieci'], gps: [50.0353983,22.0322064] }, { nazwa: 'Podkarpackie Centrum Chorób Płuc', adres: 'ul. Rycerska 2
35-241 Rzeszów', wojewodztwo: 'podkarpackie', zakres: ['dorosli'], gps: [50.0485965,21.9994832] }, //Fix - pusty rekord {} ]; */ ?>
Miasto Nazwa ośrodka Przeznaczenie Adres Mapa dojazdu
Gdańsk Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dzieci Dębinki 7 Mapa dojazdu
Gdańsk Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Klinika Chorób Wewnętrznych, Chorób Tkanki Łącznej i Geriatrii Dorośli Dębinki 7 Mapa dojazdu
Szczecin Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 PUM im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Klinika Pediatrii i Onkologii Dziecięcej Dzieci Unii Lubelskiej 1 Mapa dojazdu
Szczecin Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 PUM im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Klinika Hematologii z Oddziałem Transplantacji Szpiku Dorośli Unii Lubelskiej 1 Mapa dojazdu
Olsztyn Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie Oddział Hematologiczny Dorośli Żołnierska 18 Mapa dojazdu
Olsztyn Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy Im. Prof Dr. Stanisława Popowskiego Oddział Kliniczny Onkologii i Hematologii Dziecięcej Dzieci Żołnierska 18a Mapa dojazdu
Olsztyn SPZOZ MSWiA z W-MCO Oddział Kliniczny Hematologii Dorośli al. Wojska Polskiego 37 Mapa dojazdu
Bydgoszcz Szpital Uniwersytecki nr 2 im dr. Jana Biziela Klinika Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych Dorośli Ujejskiego 75 Mapa dojazdu
Gorzów Wielkopolski Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Oddział Hematologii i Chorób Rozrostowych Układu Krwiotwórczego Dorośli Dekerta 1 Mapa dojazdu
Poznań Szpital Kliniczny im. Przemienienia Pańskiego Katedra i Klinika Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego Dorośli Szamarzewskiego 84 Mapa dojazdu
Poznań Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Dorośli Szamarzewskiego 62 Mapa dojazdu
Poznań Klinika Pneumonologii, Alergologii Dziecięcej i Immunologii Klinicznej, AM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu Dzieci Szpitalna 27/33 Mapa dojazdu
Białystok NZOZ Interhem Dorośli Choroszczańska 24 Mapa dojazdu
Bydgoszcz Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr Antoniego Jurasza Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dzieci Marii Skłodowskiej-Curie 9 Mapa dojazdu
Warszawa Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka Dzieci aleja Dzieci Polskich 20 Mapa dojazdu
Warszawa Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli Oddział Immunologii Klinicznej Dorośli Szaserów 128 Mapa dojazdu
Warszawa Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus w Warszawie Klinika Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Dorośli Nowogrodzka 59 Mapa dojazdu
Białystok Klinika Pediatrii i Zaburzeń Rozwoju Dzieci i Młodzieży Akademii Medycznej w Białymstoku Dziecięcy Szpital Kliniczny Dzieci Waszyngtona 17 Mapa dojazdu
Łódź Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego Dorośli Kopcińskiego 22 Mapa dojazdu
Łódź Klinika Pediatrii, Kardiologii Prewencyjnej i Immunologii Wieku Rozwojowego, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Dzieci Rzgowska 281/289 Mapa dojazdu
Wrocław Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego Oddział Immunologii Klinicznej i Pediatrii Dzieci Koszarowa 5 Mapa dojazdu
Wrocław Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku Dorośli Grabiszyńska 105 Mapa dojazdu
Zabrze Klinika Pediatrii w Zabrzu Dzieci 3 maja 13-15 Mapa dojazdu
Zielona Góra Szpital Wojewódzki SP ZOZ im. Karola Marcinkowskiego Oddział Hematologii Dorośli Zyty 26 Mapa dojazdu
Opole Szpital Wojewódzki w Opolu Oddział Hematologii i Onkologii Hematologicznej Dorośli Augustyna Kośnego 53 Mapa dojazdu
Katowice Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku Dorośli Francuska 20-24 Mapa dojazdu
Kielce Świętokrzyskie Centrum Onkologii Klinika Hematologii i Transplantacji szpiku Dorośli Artwińskiego 3 Mapa dojazdu
Rzeszów Podkarpackie Centrum Chorób Płuc Dorośli Rycerska 2 Mapa dojazdu
Rzeszów Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im. św. Jadwigi Królowej II Klinika Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej Dzieci Lwowska 60 Mapa dojazdu
Lublin Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli Oddział Immunologii Klinicznej Dorośli dr K. Jaczewskiego 7 Mapa dojazdu
Kraków Uniwersytecki Szpital Dziecięcy Oddział Immunologii Dzieci Wielicka 265 Mapa dojazdu
Kraków Szpital Uniwersytecki w Krakowie Oddział Kliniczny Alergii i Immunologii Dorośli Mikołaja Kopernika 36 Mapa dojazdu
*/?>