Województwo dolnośląskie

Szpitale leczące dzieci w ramach programu lekowego:


Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1
ul. Curie – Skłodowskiej 58
50-369 Wrocław

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego
ul. Koszarowa 5
51-149 Wrocław

Szpitale leczące osoby dorosłe w ramach programu lekowego:


Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku
ul. Grabiszyńska 105
53-439 Wrocław