O nas

Kim jesteśmy?

Od 2007r. niesiemy pomoc pacjentom z pierwotnymi niedoborami odporności w Polsce. Przede wszystkim staramy się zwiększać świadomość istnienia PNO wśród lekarzy rodzinnych i społeczeństwa. W tym celu przeprowadziliśmy wiele kampanii medialnych oraz szkoleń dla pediatrów i internistów.

Organizujemy również liczne spotkania edukacyjne dla pacjentów i ich rodzin. Pomagamy chorym na PNO w walce o dostęp do leczenia i świadczeń socjalnych. Reprezentujemy społeczność pacjentów w rozmowach z Ministerstwem Zdrowia, NFZ i szpitalami.

Szczególnie dumni jesteśmy z naszego programu wspierania diagnostyki genetycznej. W latach 2011-2014 finansowaliśmy badania w krakowskim Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym, gdzie dzięki tej pomocy lekarze rozpoznali PNO u ponad 80 małych pacjentów.

Nasze stowarzyszenie aktywnie uczestniczy w pracach wielu międzynarodowych organizacji, które zrzeszają pacjentów z PNO. Nasza wiedza i doświadczenie pozwala nam dziś wspierać rozwój stowarzyszeń pacjenckich z innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Misja Stowarzyszenia

Misją Stowarzyszenia na rzecz osób z niedoborami odporności „Immunoprotect” jest dążenie osiągnięcia możliwie najwyższego poziomu diagnostyki i leczenia niedoborów odporności w Polsce.

Strategiczne cele

Strategiczne cele, jakie stawia sobie „Immunoprotect” wynikają z zakresu naszej dotychczasowej działalności i potrzeb środowiska pacjentów w Polsce.

Nasze działania chcemy w najbliższych latach skupiać wokół pięciu kluczowych obszarów:

  • Zwiększanie świadomości społecznej na temat pierwotnych niedoborów odporności
  • Edukacja pacjentów i poprawa jakości ich życia
  • Dążenie do wczesnej diagnostyki i podniesienia poziomu opieki medycznej
  • Rozwój organizacji pacjenckiej
  • Wsparcie formalne pacjentów (advocacy)

Więcej o naszych działaniach można przeczytać w zakładce „Nasze projekty” oraz w kompleksowym Raporcie z lat 2012-2015.

okladka_raport

Kliknij w obrazek, aby pobrać podsumowanie w .pdf
Click here for English version