Dostęp do leczenia

Poniższa lista przedstawia ośrodki zajmujące się leczeniem dzieci z pierwotnymi niedoborami odporności w ramach programu terapeutycznego.

W przypadku osób dorosłych sytuacja jest bardziej skomplikowana – z racji braku programu terapeutycznego na leczenie decydują się nieliczne szpitale. Obecnie staramy się o stworzenie nowej, aktualnej listy szpitali w oparciu o konsultację z NFZ i ośrodkami klinicznymi, gdzie najczęściej taką pomoc można uzyskać.

Ośrodki zajmujące się leczeniem dzieci z pierwotnymi niedoborami odporności w ramach programu terapeutycznego:

Województwo dolnośląskie

Katedra Propedeutyki Pediatrii i Klinika Immunologii i Reumatologii Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich

Al. J. Kasprowicza 64/68
51-137 Wrocław
pokaż mapę dojazdu »

Województwo kujawsko-pomorskie

Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9
85-094 Bydgoszcz
pokaż mapę dojazdu »

Województwo łódzkie

Klinika Pediatrii, Kardiologii Prewencyjnej i Immunologii Wieku Rozwojowego, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki

ul. Rzgowska 281/289
93-338 Łódź
pokaż mapę dojazdu »

Województwo małopolskie

Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

ul. Wielicka 26
530-663 Kraków
pokaż mapę dojazdu »

Województwo mazowieckie

Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka

Al. Dzieci Polskich 20
04-730 Warszawa
pokaż mapę dojazdu »

Województwo podlaskie

Klinika Pediatrii i Zaburzeń Rozwoju Dzieci i Młodzieży Akademii Medycznej w Białymstoku – Dziecięcy Szpital Kliniczny

ul. Waszyngtona 17
15-274 Białystok
pokaż mapę dojazdu »

Województwo pomorskie

Kliniki Pediatrii, Hematologii, Onkologii i Endokrynologii Akademii Medycznej w Gdańsku

ul. Dębinki 7
80-952 Gdańsk
pokaż mapę dojazdu »

Województwo śląskie

Klinika Pediatrii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

ul. 3-go maja 13/15
41-800 Zabrze
pokaż mapę dojazdu »

Województwo wielkopolskie

Klinika Pneumonologii, Alergologii Dziecięcej i Immunologii Klinicznej, AM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

ul. Szpitalna 27/33
60-572 Poznań
pokaż mapę dojazdu »