Województwo kujawsko-pomorskie

Szpitale leczące dzieci w ramach programu lekowego:


Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr Antoniego Jurasza
Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9
85-094 Bydgoszcz

Szpitale leczące osoby dorosłe w ramach programu lekowego:


Szpital Uniwersytecki nr 2 im dr. Jana Biziela
Klinika Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych
ul. Ujejskiego 75
85-168 Bydgoszcz