Województwo łódzkie

Szpitale leczące dzieci w ramach programu lekowego:


Klinika Pediatrii, Kardiologii Prewencyjnej i Immunologii Wieku Rozwojowego, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
ul. Rzgowska 281/289
93-338 Łódź

Szpitale leczące osoby dorosłe w ramach programu lekowego:


Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego
ul. Kopcińskiego 22
90-153 Łódź