Województwo lubelskie

Szpitale leczące dzieci w ramach programu lekowego:


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim
ul. Wisznicka 111
21-300 Radzyń Podlaski

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie
ul. Prof. Antoniego Gębali 6
20-093 Lublin

Szpitale leczące osoby dorosłe w ramach programu lekowego:


Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli
ul. dr K. Jaczewskiego 7
20-090 Lublin