Województwo lubuskie

Szpitale leczące dzieci w ramach programu lekowego:


Szpital Wojewódzki SP ZOZ im. Karola Marcinkowskiego
ul. Zyty 26
65-046 Zielona Góra

Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
ul. Dekerta 1
66-400 Gorzów Wlkp.

Szpitale leczące osoby dorosłe w ramach programu lekowego:


Szpital Wojewódzki SP ZOZ im. Karola Marcinkowskiego
ul. Zyty 26
65-046 Zielona Góra

Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
ul. Dekerta 1
66-400 Gorzów Wlkp.