Województwo mazowieckie

Szpitale leczące dzieci w ramach programu lekowego:


Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka
Al. Dzieci Polskich 20
04-730 Warszawa

Instytut Matki i Dziecka
ul. Kasprzaka 17 a
01-211 Warszawa

Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny
ul. Marszałkowska 24
00-576 Warszawa

Szpitale leczące osoby dorosłe w ramach programu lekowego:


Wojskowi Instytut Medyczny
Zakład Immunologii i Alergologii Klinicznej
ul. Szaserów 128
04-141 Warszawa

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus w Warszawie
Klinika Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych
ul. Nowogrodzka 59
02-005 Warszawa