Województwo podlaskie

Szpitale leczące dzieci w ramach programu lekowego:


Klinika Pediatrii i Zaburzeń Rozwoju Dzieci i Młodzieży Akademii Medycznej w Białymstoku
Dziecięcy Szpital Kliniczny
ul. Waszyngtona 17
15-274 Białystok

Szpitale leczące osoby dorosłe w ramach programu lekowego:


Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
Klinika Hematologii z Pododdziałem Chorób Naczyń
ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A
15-276 Białystok

NZOZ Interhem
ul. Choroszczańska 24
15-732 Białystok