Województwo pomorskie

Szpitale leczące dzieci w ramach programu lekowego:


Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
ul. Dębinki 7
80-952 Gdańsk

Szpitale leczące osoby dorosłe w ramach programu lekowego:


Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
Klinika Chorób Wewnętrznych, Chorób Tkanki Łącznej i Geriatrii
ul. Dębinki 7
80-952 Gdańsk