Województwo śląskie

Szpitale leczące dzieci w ramach programu lekowego:


Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego
ul. Francuska 20-24
40-027 Katowice

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny
ul. Bialska 104-118
42-218 Częstochowa

Szpitale leczące osoby dorosłe w ramach programu lekowego:


Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego
ul. Francuska 20-24
40-027 Katowice

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny
ul. Bialska 104-118
42-218 Częstochowa