Województwo warmińsko-mazurskie

Szpitale leczące osoby dorosłe w ramach programu lekowego:


Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie
Oddział Hematologiczny
ul. Żołnierska 18
10-561 Olsztyn