Województwo wielkopolskie

Szpitale leczące dzieci w ramach programu lekowego:


Klinika Pneumonologii, Alergologii Dziecięcej i Immunologii Klinicznej, AM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Szpitalna 27/33
60-572 Poznań

Szpitale leczące osoby dorosłe w ramach programu lekowego:


Szpital Kliniczny im. Przemienienia Pańskiego Katedra i Klinika Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego
ul. Szamarzewskiego 84
60-569 Poznań

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów
ul. Szamarzewskiego 62
60-569 Poznań