Badanie dot. jakości życia pacjentów i ich rodzin

Zwracamy się z gorącą prośbą o wypełnienie odpowiedniej ankiety:

Chcąc jak najlepiej poznać potrzeby pacjentów z pierwotnymi niedoborami odporności i ich rodzin, preferencje odnośnie metody leczenia oraz różnorodne aspekty funkcjonowania w codziennym życiu pacjentów z PNO oraz ich bliskich, zdecydowaliśmy się jako Stowarzyszenie „Immunoprotect” przeprowadzić badania naukowe poświęcone tym zagadnieniom.

Jesteśmy przekonani, że uzyskane wyniki będą stanowić nieocenioną pomoc w lepszym rozumieniu potrzeb pacjentów, a także zwrócą większą uwagę na dotąd często pomijane w planowaniu leczenia aspekty psychologiczne. Dzięki nim będziemy mogli skuteczniej dostosowywać działania Stowarzyszenia do potrzeb pacjentów.

Koordynatorem badań jest nasza psycholog, Bernadeta Prandzioch. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt mailowy: [email protected] lub telefoniczny pod numerem 791 567 916 w godz. 16.00 – 18.00. Zainteresowanych otrzymaniem po zakończeniu badań ich wyników w postaci raportu oraz prezentacji również prosimy o kontakt mailowy.