Informacje

27-09-2009

W sierpniu br. wystąpiliśmy do Wojewódzkich Konsultantów ds. Immunologii Klinicznej oraz Wojewódzkich Oddziałów NFZ z pisemnymi prośbami o przedstawienie informacji dostępności i sposobu leczenia niedoborów odporności w danych województwach. Uzyskane wiadomości będziemy przedstawiać w zakładce \”Dostęp do leczenia\”.