Konferencja Grupy Roboczej ds. PNO

31-05-2012

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu podsumowującym I Konferencję Grupy Roboczej ds. Pierwotnych Niedoborów Odporności, które odbędzie się w sobotę, 2.06.2012r. w godz. 10-12 w hotelu Holiday Inn w Józefowie k. Warszawy.

Grupa Robocza skupia najlepszych polskich specjalistów z zakresu immunologii klinicznej, którzy przedstawią wyniki dwudniowych obrad. Spotkanie z pewnością dostarczy wielu nowych informacji dotyczących leczenia osób z pierwotnymi niedoborami odporności w Polsce.