Nowe władze stowarzyszenia

22-04-2012

Walne zebranie członków Stowarzyszenia na rzecz osób z niedoborami odporności „Immunoprotect” dokonało wyborów nowych władz. Na trzyletnią kadencję zostani wytypowani:

Adrian Górecki – Prezes – pacjent z Rudy Śląskiej, w Stowarzyszeniu od marca 2009r., od października 2010r. we władzach jako członek zarządu.

Rafał Głowacki – Wiceprezes – pacjent z Łodzi, założyciel i pierwszy prezes Stowarzyszenia, w zarządzie nieprzeprwanie od 2007r.

Wojciech Górecki – Sekretarz – w zarządzie od marca 2009r.

Lidia Kwiatkowska – Członek zarządu – w Stowarzyszeniu od 2012r.

Karol Wieczorek – Członek zarządu – w Stowarzyszeniu od 2012r.

 

Wraz z kończącą się kadencją ze stanowiska prezesa ustąpiła Dorota Marynowicz, której wszyscy wszyscy serdecznie dziękujemy za bezcenny wkład włożony w rozwój naszego stowarzyszenia.