Nowe władze

22-03-2018

17 lutego br. w Warszawie odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.  Zostały wybrane nowe władze naszego Stowarzyszenia. Prezesem Zarządu została wybrana Ewa Kapuścińska, która pełniła funkcję wiceprezesa w poprzedniej kadencji. Wiceprezesem została Izabela Morawska,  koordynatorka Stowarzyszenia w woj. lubelskim. Funkcję Sekretarza powierzono Pawłowi Górniakowi, który jest liderem grupy pacjenckiej chorych na przewlekłą chorobę ziarniniakową (CGD).

W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Dorota Marynowicz, była prezes Stowarzyszenia, Adrian Juszkiewicz,  koordynator z woj. zachodniopomorskiego oraz Michał Pietrzak, pacjent z Warszawy.

Gratulacje dla nowo wybranych oraz sukcesów w podejmowanych działaniach na rzecz pacjentów PNO!