Termin walnego zebrania członków stowarzyszenia

28-10-2021

Informujemy, że walne zebranie członków stowarzyszenia odbędzie się 6 listopada w Warszawie.